Nyt om Chr. IV's skoledage

Prins Christian var en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1583- 1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af fagene var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin, og der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af drengen og hans udvikling under streng luthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen.


Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk, og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han har op- snappet, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder.

 

For omkring 430 år siden skrev Chr IV denne tekst.


Prøv at læse med.


Det er på dansk!