Nyt om Chr. IV's skoledage

Prins Christian var en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1583- 1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af fagene var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin, og der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af drengen og hans udvikling under streng luthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen.


Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk, og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han har op- snappet, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder.

 

For omkring 430 år siden skrev Chr IV denne tekst.

Prøv at læse med.

Det er på dansk!

Vi kørte en tur med NATURekspressen den 12. september 2021 -

her er formandens beskrivelse.

Der blev også tid til at tage nogle billeder under vejs.

Det er så "ekspressen".
Det er så "ekspressen".
Foto: Lene Falster
Selsø kirke - en gang var det en rundkirke.
Selsø kirke - en gang var det en rundkirke.
Foto: Lene Falster
Udsigten over Selsø med de mange fugle
Udsigten over Selsø med de mange fugle
Foto: Lene Falster
Selsø slot set fra en anden side end normalt
Selsø slot set fra en anden side end normalt
Foto: Lene Falster
Edwin Westergren: Fogeden og Stine
Edwin Westergren: Fogeden og Stine
Betonskulptur opstillet 1994 ved Østby Gadekær. Skulpturen viser en scene fra Henrik Pontoppidans novelle Naadsensbrød fra midten af 1880erne.
Foto: Lene Falster
Edwin Westergrens hus "Skansen".
Edwin Westergrens hus "Skansen".
Foto: Lene Falster
Edwin Westergrens: Livsviljen
Edwin Westergrens: Livsviljen
Foto: Lene Falster
Edwin Westergrens: Opad mod Lyset
Edwin Westergrens: Opad mod Lyset
Foto Lene Falster
Edwin Westergrens hus "Skansen".
Edwin Westergrens hus "Skansen".
Foto: Lene Falster
Haven ved "Skansen".
Haven ved "Skansen".
Foto: Lene Falster

Asserbo slotsruin og den tilsandede by Torup

Det nuværende Tisvilde Hegn var en gang dyrkede marker, der hørte til landsbyen Torup. Men omkring år 1600 blev området ramt af flyvesand fra kysten, og bønderne måtte forlade deres gårde. Landsbyen blev efterhånden dækket af et tykt lag flyvesand, der har beskyttet de forladte gårdtomter.


Arkæologiske undersøgelser i 1960’erne og 1990’erne har vist, at resterne af landsbyen er utrolig velbevarede, og i

sommeren 2014 havde Museum Nordsjælland sammen med Aarhus Universitet mulighed for at foretage endnu en

arkæologisk undersøgelse af en gårdstomt i Torup.


Kjartan Langsted - suppleret af Lone Hvass - viste os rundt på stedet.

/heba

Asserbo slotsruin
Asserbo slotsruin
Der graves ikke på ruinen; men den skal - som alt andet - også vedligeholdes. Foto: Lene Falster.
Kjartan Langsted og Margrethe Krogh - Formand for FAHS
Kjartan Langsted og Margrethe Krogh - Formand for FAHS
Bag Margrethe skimtes Lone Hvass. Foto: Lene Falster
Asserbo slotsruin
Asserbo slotsruin
Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland fortæller om ruinen. Foto: Lene Falster.
Asserbo slotsruin
Asserbo slotsruin
Der lyttes interesseret. Foto: Lene Falster.
Asserbo slotsruin
Asserbo slotsruin
Foto: Lene Falster
Torup - den tilsandede landsby
Torup - den tilsandede landsby
Foto: Lene Falster