Teglværkshistorien i Nordsjælland.

Foredrag af Jørgen Berthelsen, Teglværksmuseet, Nivaa

Lørdag den 8. oktober 2022

Foredrag om teglværkshistorien i Nordsjælland

 

Teglværksdriften kom til Nordsjælland i 1160-erne, hvor både Søborg Slot og Esrum Kloster tog den revolutionerende teknologi i brug. I de næste århundreder var det kun konger og Kirken, der var aftagere af teglprodukterne. Men midt i 1800-tallet skete en eksplosiv vækst i antallet af små teglværker, hvoraf nogle blev store produktionsteglværker, mens andre måtte lukke, da den revolutionerende ringovn blev indført i 1860-erne og frem.


Foredraget vil beskrive tegl-teknologiens udvikling gennem 850 år indtil Nordsjællands sidste teglværk ”Pedershvile” blev lukket i 2021. Der vil blive vist billeder fra udvalgte teglværker i Nordsjælland fra denne periode, og demonstreret typiske teglprodukter fra hele perioden.


Hellebæk Teglværk, maleri i privateje

Mårum teglværks ringovn. Brændkammer

Foto: Henrik Bachmasnn

Nivå Teglværk - tørrelade

Foto: Henrik Bachmann

Udflugten lørdag i prinsen (4. juni) til Søborg

      Foreningen var på en herlig udflugt de sidste dage i maj.  Arkæolog Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland og medlem af FAHS-bestyrelse, førte os rundt i Søborg. Vi begyndte ved den meget spændende kirke, en af landets ældste teglstens kirker. Derfra vandrede vi ad Søborg Bygade ud til de imponerende fæstningsvolde bygget af jord og træ. I 1200- tallet er byen på den inderste holm vokset frem. Søborg var engang en købstad, bygget til slottet, men mistede sine købstadsrettigheder i 1500-tallet samtidig med at slottet blev forladt.


     Nu gik turen videre over mellemholmen til den yderste holm, hvor ruinen af Søborg Slot ligger. De ældste ruiner er fundamentet af et rundt tårn, meget lig Bastrup tårnet. Vi hørte om kong Valdemar der i 1160 belejrede Søborg, som ifølge Saxo var bygget og ejet af ærkebiskop Eskil.  Søborg er ændret en del gennem middelalderen bl.a. af Valdemar Atterdag. Anlægget står i dag med ringmur, og tårne samt beboelseshus - et palatium med kapel - og Kjartan gennemgik den spændende bygningshistorie. Slottet/borgen er en af de mest udgravede ruiner vi har. bl.a. af Frederik 7. Vi hørte om kongeslægten prins Buris og om ærkebiskoppens Jens Grand, som i halvandet år sad i et elendigt fangehul, på slottet lænket og plaget på alle måder. Eftersom slottet blev anset som særdeles sikkert, blev det benyttet som fængsel for de farligste fjender af kongemagten. Meget anskueligt fortalte Kjartan med sværdet i hånden om de mange fund, som er gjort i den udtørrede sø. Hvor netop de mange sværd, håndskydevåben, kanonkugler af sten, og mønter er fundet. Vi afsluttede besøget på slotsruinen med rester af vindebro anlægget.  I 1500’årene hvor borgen var forladt, fungerede den som stenbrud til omgivelsernes byggeri ikke mindste nybyggede skorstene i 1600-årene.


    På vejen tilbage over holmen hørte vi om ”Bodils” kirkegård, med de mange grave, med flere fornemme murede kister, dernæst om borgens teglovne. Til sidst så vi på anlægget foran de store fæstningsvolde. En kagsten som har hørt til byen, er opstillet i det lille anlæg, med mindesten for Chr. X’s regeringsjubilæum i 1937. (se foreningens tidsskrift nr.1/2021) Vi sluttede ved kirken, hvor Kjartan havde en opgave til de 20-30 deltagere, at finde teglstenen med runer. (på kirkens sydside).


    Det var en dejlig eftermiddag, mange interesserede spørgelystne deltagere, Kjartans store viden og gode formidling, og ikke mindst et smukt vejr og de mange nattergale omkring borgen.

Vi glæder os til næste år, hvor der igen skal vand i den tørlagte Søborg Sø. som tidligere var Nordsjællands fjerde største sø.


Tekst: Lone Hvass

Søborg kirke
Søborg kirke
Søborg kirke
Søborg kirke
Runer på Søborg kirkes mure
Runer på Søborg kirkes mure
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Med sværdet i hånd
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin

7. maj 2022 kl. 14.00.


Foredrag om Søborg Slotsruin i Kedelhuset bag Hillerød Bibliotek.


Cand. mag. Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland vil fortælle om Søborg og dens historie.
Vi serverer, som sædvanligt kaffe/the og blødt brød.


Deltagergebyr kr. 50,00 - tilmelding på: Post@Fahs.dk

Nyt om Chr. IV's skoledage

Prins Christian var en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1583- 1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af fagene var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin, og der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af drengen og hans udvikling under streng luthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen.


Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk, og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han har op- snappet, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder.

 

For omkring 430 år siden skrev Chr IV denne tekst.

Prøv at læse med.

Det er på dansk!

Vi kørte en tur med NATURekspressen den 12. september 2021 -

her er formandens beskrivelse.

Der blev også tid til at tage nogle billeder under vejs.

Naturekspressen - Skibby
Naturekspressen - Skibby
Foto: Lene Falster
Selsø Kirke - 2021
Selsø Kirke - 2021
Foto: Lene Falster
Udsigt over Selsø sø - 2021
Udsigt over Selsø sø - 2021
Foto: Lene Falster
Selsø Slot - 2021
Selsø Slot - 2021
Foto: Lene Falster
Westergren: Livsviljen
Westergren: Livsviljen
Foto: Lene Falster
Westergren: Fogeden og Stine
Westergren: Fogeden og Stine
Foto: Lene Falster
Westergren: MUS
Westergren: MUS
Foto: Lene Falster
Westergreen: Opad mod Lyset
Westergreen: Opad mod Lyset
Foto: Lene Falster
Hornsherred Skansen Westergrens hus
Hornsherred Skansen Westergrens hus
Foto: Lene Falster
Skansen Westergrens have
Skansen Westergrens have
Foto: Lene Falster

Asserbo slotsruin og den tilsandede by Torup

Det nuværende Tisvilde Hegn var en gang dyrkede marker, der hørte til landsbyen Torup. Men omkring år 1600 blev området ramt af flyvesand fra kysten, og bønderne måtte forlade deres gårde. Landsbyen blev efterhånden dækket af et tykt lag flyvesand, der har beskyttet de forladte gårdtomter.


Arkæologiske undersøgelser i 1960’erne og 1990’erne har vist, at resterne af landsbyen er utrolig velbevarede, og i

sommeren 2014 havde Museum Nordsjælland sammen med Aarhus Universitet mulighed for at foretage endnu en

arkæologisk undersøgelse af en gårdstomt i Torup.


Kjartan Langsted - suppleret af Lone Hvass - viste os rundt på stedet.

/heba

Asserbo slotsruin og Torup-3
Asserbo slotsruin og Torup-3
Asserbo slotsruin og Torup-1
Asserbo slotsruin og Torup-1
Asserbo slotsruin og Torup-5
Asserbo slotsruin og Torup-5
Asserbo slotsruin og Torup-2
Asserbo slotsruin og Torup-2
Asserbo slotsruin og Torup-4
Asserbo slotsruin og Torup-4
Asserbo slotsruin og Torup-6
Asserbo slotsruin og Torup-6