Velkommen

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund –

også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i
vores smukke Nordsjælland. 


Vi du vide mere om vores gamle forening og hvad den står for og kan tilbyde, så klik på knappen under teksten.

Årbogen for 2023 er nu op vej til trykkeriet

Medlemmerne undrer sig! Hvad med årbogen, kommer den eller hva'?


For at bruge et lidt moderne udtryk, så siger vi "Rolig nu - den er på vej".

Bestyrelsen har haft et travlt forår med mange drøftelser omkring bøger og blade. Men status på bogen er lige-her-og-nu, at på tirsdag den 12. september, forventer vi at sende den til trykning.


Vi satser på at præsentere bogen i Helsingørområdet i uge 43. Præsentationen vil ske sammen med Torben Bill-Jessen og Lone Hvass bog "FATTIGFORSORG i Nordsjælland og Skåne 1575-1654.

10.9.2023/heba

Kulturhistorier fra by og Land. Lars Bjørn Madsen. Helsingør

Klik på billedet, så forstørres siden,

så teksten bliver til at læse.

Kulturhistorier fra by og Land. Lars Bjørn Madsen. Helsingør

Tilbud til nye medlemmer:

Er du blevet fristet til at blive medlem af vores gamle forening, så har vi nogle helt særlige tilbud til dig.


 1. Du kan frit vælge mellem 5 årbøger. Nye medlemmer får altid en årbog *).
 2. Vi har et tilbud om gratis bøger, som nye medlemmer kan få kvit og frit. Endda ikke kun 1, men flere.

*) Gælder selvfølgelig først, når årets kontingent er betalt.

Meddelelser til medlemmerne fra Samfundet

FAHS FM 2023 nr. 3

FAHS 2023 nr. 3_Side_01-FM
FAHS 2023 nr. 3_Side_02-FM
FAHS 2023 nr. 3_Side_19-FM
FAHS 2023 nr. 3_Side_20-FM

FAHS FM 2023 nr. 1

FM 2023 nr. 1 Side 1
FM 2023 nr. 1 Side 2
FM 2023 nr. 1 Side 3
FM 2023 nr. 1 Side 4

Når vi har ForeningsMeddelelser (FM) til medlemmerne lægger vi dem som et omslag til FAHS bladet.


Tanken er, at man kan tage omslaget af, hvorefter man har et fuldt blad uden "frimærke", modtager og labels påsat af PostNord.

Afholdte arrangementer

 1. Maj 2023: Besøg på Nivå teglværk og rundvisning i ringovnen
 2. Februar 2023: De akademiske damer
 3. November 2022: Helsingør Almindelige Hospital
 4. Oktober 2022: Teglværkshistorie i Nordsjælland
 5. Juni 2022: Udflugt til Søborg for selv at se Byen, ruinen, kirken og søen
 6. Maj 2022: Foredrag om Søborg by, ruin, kirke og sø
 7. November 2021: Gorm Tortzen foredrag om Christian den  IV's skoledage
 8. September 2021: Med NATUREkspressen omkring Selsø
 9. Maj 2021: Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle. Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Markedspladsen, hvor man i 2022 er påbegyndt opførelsen af et hotel.


Flere eksempler findes på "Galleriet".

Slangerupgade 5. Markedspladsen

Fotograf: Henrik Bachmann - 2016

Billeder fra:

 • Kagerup
 • Markedspladsen i Hillerød
 • Artikel om udgravningen af
  Markedspladsen i Hillerød
Slangerupgade 5. Hotelbyggeri på Markedspladsen

Fotograf: Henrik Bachmann - 2022

Billeder fra:

 • Hillerød en gang og Nu
 • Husmandsstedet ved Sophienborg
 • Rundt om Hillerød i billeder

Frederiksborg Amts Historiske Samfund vil gerne samarbejde med lokalarkiver i Nordsjælland. Foreløbig har vi leveret billeder til Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek og Gribskov Arkiv.


Vi forventer, at vi inden længe også får etableret et samarbejde med Fredensborg Arkiv.


Fælles for disse arkiver er, at de lægger billeder fra lokalområdet på Arkiv.dk.


En del af de billeder, der vises i Gallerierne findes også i Arkiv.dk. Nedenfor et link til vores billeder

FAHS-bladet - seneste udgave

FAHS 2023 nr. 3 blev afleveret til PostNord i uge 36 og forventes

uddelt i uge 27 (11.9.23 - 15.9.23). Med Foreningsmeddelelse nr. 3 i 2023.

(Foreningsmeddelelse nr. 2 i 2023 er ikke udsendt)


Bladet indeholder artikler om:


 Side   2: Kære medlemmer af Margrethe Krogh

              Lidt om foreningens situation - manglende medlemmer

 Side   3: Liseleje under besættelsen af Finn Zinklar

 Side 10: Gris paa Gaden af Torben Bill-Jessen

  Side 14: Nordsjælland Rundt af Lars Bjørn Madsen

 1. Lidt om Halsnæs
 2. Folketroen og Ludshøj
 3. Wiibroe Amt
 4. Fastelavnsskik i Villingebæk
 5. Kanonkugler i Helsingør

 

FAHS 2023 nr. 3_Side_03
FAHS 2023 nr. 3_Side_04
FAHS 2023 nr. 3_Side_05

Årbogen 2022

Orlogsbriggen og vagtskibet Samsøe

1807 - 1818

Indledning

"Kap ankrene, sæt sejl og flygt" lød ordren fra chefen for den danske fregat NAJADEN kaptajn Hans Peter Holm til de tre danske orlogsbrigger LOLLAND, KIEL og SAMSØE. Holm var chef for en lille dansk-norsk eskadre, der i 1810 under Englandskrigen var sendt til Sydnorge for at beskytte den norske kysttrafik mod britiske krigsskibe og om muligt opsnappe priser fra de britiske konvojer, der sejlede forbi i Skagerrak. Uheldigvis løb eskadren i juli 1812 ind i en britisk overmagt. NAJADEN var nu i færd med at blive skudt i sænk af bredsider fra det britiske linjeskib DICTATOR i Lyngør havn i skærgården på sydkysten af Norge og havde på en af mastestumperne hejst signalflagene Flygt.

 

Da ordren om at flygte blev synlig, var både LOLLAND og KIEL sat ud af spillet. LOLLAND lå grundstødt og blev sat i brand for ikke at falde i fjendens hænder som prise, mens KIEL overgav sig ved at sætte et hvidt flag i stortoppen. SAMSØE var ikke kommet uskadt ud af træfningen, men efter kapningen af ankertovene var briggen dog i stand til for sejl at flygte fra Lyngør havn gennem et snævert sund mod øst.


Og så fortsætter fortællingen om et skib og dens besætning.

Bliv medlem, få bogen og læs resten af historien.

2022 Bag

De seneste 5 årbøger - der stadig kan købes hos os

Er du  blevet fristet og vil være med i vores samfund, så har vi nogle rigtig gode tilbud til nye medlemmer. "Klik" på denne knap og du vil se dem

Bøger og blade

Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade.

Billedet er Markedspladsen i Hillerød inden udgravningen til et hotel påbegyndes i 2021.

Foto: Henrik Bachmann.

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes

(de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.