Årbogen 2020

Trolddom i en dansk købstad.


Forfatterne: Lone Hvass & Torben Bill-Jessen skriver:

I årene 1625-26 fandt der 8 trolddomsprocesser sted i Helsingør, hvor otte fattige kvinder blev brændt levende. De blev det mest omfattende kompleks af trolddomsprocesser, der kendes fra nogen dansk by. Derfor har vi valgt at lade dem være hovedemnet i bogen om ”Trolddom i en dansk købstad”. Trolddomsprocesser er med ganske få undtagelser som Køge og Ribe ikke før beskrevet om nogen dansk købstad. Scenen hvor bogens retssager udspiller sig er Sundtoldtidens Helsingør, hvor vi har været igennem 189 forhør i rådstuen og byretten, med deltagelse af 135 nævninge og 189 vidner.

Information til medlemmer

Nyt logo


Som I kan se, så har vi nu fået en ny hjemmeside.


Vi har også fået et nyt logo, som vi håber I kan lide.


Det tager udgangspunkt i Frederiksborg Amts våbenskjold.

Kontingent 2021


Fra 2021 skal kontingent for det kommende år først betales i Januar.Uddeling af årbog


Vi planlægger at uddele årbogen for 2021 (nordbanen) den

6. marts 2021 (ændret fra 20/2 pga. Corona)


Uddelingen sker fra Præstevang kirke, Tamsborg vej 2, Hillerød mellem klokken 14 og 17.

Arrangementer


På denne side viser vi de arrangementer, som er kommende og dem som er afholdt

Årbogen 2021

Lørdag, den 6. marts 2021 mellem

kl. 14 og 17 ved Præstevang kirke,

Tamsborgvej 2, Hillerød.

Generalforsamling
2021

Afholdes i løbet af pril måned.

Indkaldelse vil ske i FAHS-bladet

nr. 1 i 2021, men vi satser på at det bliver den 24. april 2021

kl. 14 i Kedelhuset i Hillerød

Hvem er FAHS?

Hvad koster det at være medlem af FAHS?

For et årligt kontingent på kun 200 kr. ,modtager du årbogen og får desuden medlemsbladet FAHS tilsendt 4 gange om året.

 

Der er endnu flere grunde til at være medlem af FAHS !

Vi lever i en tid, hvor mange små enheder forsvinder. - Tænk blot på kommunesammenlægningen i 2007. Det er naturligt, at interessen for egnshistorie i disse år er stærkt voksende, og det er af stor betydning, at man søger at samle og bevare oplysninger om det som har været. I vor tid går udviklingen så stærkt, at de enkelte egnes særpræg er i fare for at forsvinde eller gå i glemme-bogen. Det er klart, at jo flere medlemmer, der slutter op om de lokalhistoriske foreninger, jo flere ideer, initiativer og områder kan vi arbejde med. Netop Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at samle interessen for hele vores gamle amt. Det er vigtigt at vi også kommer lidt uden for bymuren!

 

Hvordan får jeg mere at vide om FAHS?

Ønsker du yderligere oplysninger om FAHS og Historisk Samfunds medlems-aktiviteter før du melder dig ind, er du ve men til at kontakte FAHS's formand Margrethe Krogh Sørensen på telefon 30117232 eller skrive til foreningens mail: post@fahs.dk


Du får en velkomstgave!

Når vi har modtaget din indmeldelse, får du tilsendt et velkomstbrev, det nyeste nummer af medlemsbladet, diverse medlemsmateriale samt en af vores tidligere årbøger.

 

Velkommen i Nordsjællands ældste lokalhistoriske forening!

Bøger og blade


Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade. 

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes (de sidste 3 år).

Galleri


Vi samler løbende gode billeder ind fra Nordsjælland og viser dem her. Det er historiske billeder eller nutidige.

Hvis der er nogen, som er i besiddelse af historisker billeder, kan FAHS godt være mellemmand til historiske

foreninger og Arkiver i Nordsjælland. Kontakt os via mail, nederst på siden.


Bliv medlem af FAHS


Medlemskab koster for

  • Institutioner kr. 250,00 pr. år
  • Private kr. 200,00 pr. år pr. husstand


Kontingent opkræves primo året og skal indbetales enten til foreningens

  • konto nr. 2670 4374 709599
  • MobilePay nr. 98283


De oplysninger, hvor der er markeret et *) ønskes oplyst for at kunne behandle forespørgslen

 
 
 
 
 
 

Copyright FAHS © Alle rettigheder forbeholdes