Velkommen

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund –

også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i
vores smukke Nordsjælland. 


Vi du vide mere om vores gamle forening og hvad den står for og kan tilbyde, så klik på knappen under teksten.

Årbogen for 2024 uddeles - NU

Efter generalforsamlingen er vores flittige uddelere nu begyndt at dele bogen ud. Da vi skal ud med omkring 250 bøger, kan der gå et stykke tid, før alle har fået. Hvis du ikke har modtaget den om 1 måned 1.6.2024, så kontakt os.


Årbogen for 2023 kan stadig købes via denne hjemmeside.Kulturhistorier fra by og Land. Lars Bjørn Madsen. Helsingør

Årbogen for 2023 sælges for

kr. 200,00. Dertil kommer porto.

Fattigforsorg.Helsingør 1575-1654

Bogen sælges for

kr. 200,00. Dertil kommer porto.

Få eksemplarer tilbage

Er du  blevet fristet og vil være med i vores forening, så har vi nogle rigtig gode tilbud til de nye medlemmer.

"Klik" på knappen nedenfor og du vil se dem.

Meddelelser til medlemmerne fra Samfundet

Når vi har ForeningsMeddelelser (FM) til medlemmerne lægger vi dem som et omslag til FAHS bladet.


Tanken er, at man kan tage omslaget af, hvorefter man har et fuldt blad uden "frimærke", modtager og labels påsat af PostNord.

Vil du hjælpe den gamle forening?

Som det fremgår af lederen, har vi brug for flere hænder og hoveder - både til bestyrelsen og til at sørge for foreningens blade og årbøger.

En af foreningens vigtigste opgaver er den skriftlige formidling i form af vore årbøger og det kulturhistoriske tidsskrift FAHS, der udkommer 4 gange om året og er på mellem 16 og 24 sider hver gang.

Bladet redigeres af tidligere faginspektør og arkivar ved Museerne Helsingør, Lars Bjørn Madsen. Og det er for så vidt, gået vældig godt de seneste mange år, men det er ofte en hård kamp at skaffe det nødvendige stof, der jo gerne skulle være læseværdigt for en bred skare - og ikke kun fagnørder eller professionelle historikere! Det er til gengæld en spændende opgave at skaffe stof til et grafisk flot blad, der skal dække alle afkroge af Kongernes Nordsjælland.

Kender du mon én, der ved alt om Hundested-områdets kulturhistorie og upåagtede herligheder og kan skrive lidt om dette? Eller alle andre steder!

Eller kender du en arkæologisk interesseret, der kan holde øje med, hvad der foretages af udgravninger rundt omkring?

Kender du en, der kan skrive lidt om Kirkelte, Lønholt, Mønge, Kolsbæk og andre upåagtede, men kulturhistorisk meget spændende landsbyer?

Eller kender du frem for alt en, der er god til at jagte stof hos den ganske store skare af vidende borgere rundt omkring i hele landet, for der kunne jo godt sidde en kvin- de helt ude ved Vesterhavet, der engang har tilbragt sin barndom i Gørløse og endog har et gammelt familiealbum fra den tid.

Men lad os komme til sagen: Foreningen efterlyser kort og godt en interesseret mand eller kvinde, der kunne tænke sig at være med til at lave vort kvartalsblad FAHS og måske har ligeså store ambitioner som redaktøren, når det gælder om at tiltrække en bred læserskare. Lønnen er den samme som redaktørens: arbejdet bærer lønnen i sig selv!

Er du interesseret, så kontakt gerne

formanden Margrethe Krogh tlf. 3011 7232

Mail: post@fahs.dk

eller redaktør Lars Bjørn Madsen
Mail: kilama@stofanet.dk


FAHS-bladet - seneste udgave

FAHS 2024 nr. 2 heba_Side_01
FAHS 2024 nr. 2 heba_Side_03
FAHS 2024 nr. 2 heba_Side_02

FAHS 2024 nr. 2 blev afleveret til PostNord i dag den 2.5.2024 med Foreningsmeddelelse nr. 2 i 2024 som omslag.


Bladet indeholder artikler om:


 Side   2: Sommerlandet Tisvilde i 1947 af Sv. Aa. Larsen (Folk og minder 1947)

 Side   3: Den optiske telegraf af Eva Tønnesen

 Side   7: Et protræt af Ferdinand og Flora Kielberg af Mikael Kielberg

 Side 12: Nordsjælland Rundt af Lars Bjørn Madsen

 • Hvad døde man af i 1873?
 • Da Christian Molbech på sin rejse i Nordsjælland i 1810 besøgte Søborg
  Fra Ungdomsvandringer i mit fædreland
 • En tur fra Gurre til Asserbo i 1879

 Side  15: Den usleste Kjøbstad af Kjeld Damgaard

 

Bøger og blade

Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade.

Billedet er Markedspladsen i Hillerød inden udgravningen til et hotel påbegyndes i 2021.

Foto: Henrik Bachmann.

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes

(de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.

De seneste 5 årbøger - der stadig kan købes hos os

Bestilling af bøger

Kulturhistorier fra By og Land

af Lars Bjørn Madsen

koster kr. 200.00 + porto min. kr. 55,00 (collect)


Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne 1575-1654

af Lone Hvass og Torben Bill-Jessen

koster kr. 200,00 + porto min kr. 55,00 (collect)


Der fremsendes en faktura via mail og efter betaling sendes bøgerne via PostNord.

 
 
 
 
 
 
Kulturhistorier fra by og land - årbogen i 2023
Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne
Andre af vores bøger - skriv i "Bemærkning"
 
 
 
 

* betyder at feltet skal udfyldes

Vil du se udviklingen i Hillerød fra 2016, så klik ind på www.hillerød-billeder.dk

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle. Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Markedspladsen, hvor man i 2022 er påbegyndt opførelsen af et hotel.


Flere eksempler findes på "Galleriet".

Slangerupgade 5. Markedspladsen

Fotograf: Henrik Bachmann - 2016

Billeder fra:

 • Kagerup
 • Markedspladsen i Hillerød
 • Artikel om udgravningen af
  Markedspladsen i Hillerød
Slangerupgade 5. Hotelbyggeri på Markedspladsen

Fotograf: Henrik Bachmann - 2022

Billeder fra:

 • Hillerød en gang og Nu
 • Husmandsstedet ved Sophienborg
 • Rundt om Hillerød i billeder

Frederiksborg Amts Historiske Samfund vil gerne samarbejde med lokalarkiver i Nordsjælland. Foreløbig har vi leveret billeder til Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek og Gribskov Arkiv.


Vi forventer, at vi inden længe også får etableret et samarbejde med Fredensborg Arkiv.


Fælles for disse arkiver er, at de lægger billeder fra lokalområdet på Arkiv.dk.


En del af de billeder, der vises i Gallerierne findes også i Arkiv.dk. Nedenfor et link til vores billeder

Afholdte arrangementer

 1. April 2024: Generalforsamling
 2. Oktober 2023: Præsentation af årbogen for Pressen og andet godtfolk.
 3. Oktober 2023: Parforcejagt. Foredrag af Jette Baagøe.
 4. Maj 2023: Besøg på Nivå teglværk og rundvisning i ringovnen.
 5. Februar 2023: De akademiske damer.
 6. November 2022: Helsingør Almindelige Hospital.
 7. Oktober 2022: Teglværkshistorie i Nordsjælland.
 8. Juni 2022: Udflugt til Søborg for selv at se Byen, ruinen, kirken og søen.
 9. Maj 2022: Foredrag om Søborg by, ruin, kirke og sø.
 10. November 2021: Gorm Tortzen foredrag om Christian den  IV's skoledage.
 11. September 2021: Med NATUREkspressen omkring Selsø.
 12. Maj 2021: Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup.