Bestyrelsen i FAHS


Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Historiske Samfund vælges for 2 år adgangen - skiftevis er formanden og kasserer på valg.


Suppleanter og revisorer for et år.

Generalforsamling


Afholdes hvert år i april måned og indkaldes via FAHS-bladet nr. 1 i det pågældende år.Copyright FAHS © Alle rettigheder forbeholdes