Margrethe Krogh

Sørensen

Tlf: 3011 7232

Mail: post@fahs.dk


Medlem

Facebook redaktør

Kirsten Sommer

Generalforsamling


Afholdes hvert år i april måned og indkaldes via FAHS-bladet nr. 1 i det pågældende år.

Ved at klikke på Generalforsamling, kan man komme videre til Vedtægter, Referater, Regnskaber, Beretninger og Privatlivspolitik.


I 2023 bliver Generalforsamlingen afholdt den 22. april 2023

Bestyrelsen i FAHS


Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Historiske Samfund vælges for 2 år adgangen - skiftevis er formanden og kasserer på valg.


Suppleanter og revisorer for et år.