Bestyrelsen i FAHS


Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Historiske Samfund vælges for 2 år adgangen - skiftevis er formanden og kasserer på valg.


Suppleanter og revisorer for et år.

Generalforsamling


Afholdes hvert år i april måned og indkaldes via FAHS-bladet nr. 1 i det pågældende år.

Ved at klikke på Generalforsamling, kan man komme videre til Vedtægter, Referater, Regnskaber, Beretninger og Privatlivspolitik.


På grund af Corona, blev generalforsamlingen i 2021 afholdt  den 21. august 2021.