Generalforsamlingen i Frederiksborg Amts Historiske Samfund

afholdes hvert år i april måned med et varsel på 21. dage. Indkaldelsen varsles i FAHS-bladet, så betids, at dels 21-dages fristen overdeles, dels at medlemmerne i ro og mag kan forberede sig til mødet.


Som alle andre foreninger, skal vi igennem en hel fast procerure, som bl.a. omfatter


  • Bestyrelsens beretning om året der er gået
  • Vedtagelser af det reviderede regnskab
  • Stemme om nye medlemmer til bestyrelsen, nye revisorer og suppleanter for disse.
  • Vedtage næste års kontingent for private medlemmer og andre.


Nedenfor er der links (gule knapper), til de sidste års dokumenter, samt referater fra de sidste år generalforsamlinger.

Indkaldelser

Vedtægter

Referater

Regnskaber

Beretninger

Privatlivspolitik