Generalforsamlingen i Frederiksborg Amts Historiske Samfund


Afholdes hvert år i april måned med  varsel på 21. dage. Indkaldelsen varsles i FAHS-bladet, så betids, at dels 21-dages fristen overdeles, dels at medlemmerne i ro og mag kan forberede sig til mødet.


Som alle andre foreninger, skal vi igennem en hel fast procerure, som bl.a. omfatter


  • Bestyrelsens beretning om året der er gået
  • Vedtagelser af det reviderede regnskab
  • Stemme om nye medlemmer til bestyrelsen, nye revisorer og suppleanter for disse.
  • Vedtage næste års kontingent for private medlemmer og andre.


Nedenfor er der links (gule knapper) , til de sidste års dokumenter, samt referater fra de sidste år generalforsamlinger.

Vedtægter

Referater

Copyright FAHS © Alle rettigheder forbeholdes