2021 - 2025


På denne side kan forenings-meddelelser både læses og printes.

KLIK på bladet og se indholdet!

FM 2023 nr. 4

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 4


 • Julegaven: Kulturhistorier fra by og land - Helsingør
  Årbogen i 2023, skrevet af Lars Bjørn Madsen og er den oplagte bog til alle med interesse for Helsingør by og omegn. Kan købes hos Bog&Ide i Helsingør og via foreningens hjemmeside (altså her)


 • Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne 1575-1654
  en bog skrevet af Torben Bill-Jessen og Lone Hvass.
  Også en introduktion til en ny bog af de 2 forfattere.
  Bogen vil sammen med foreningens årbog for 2023 blive præsenteret i uge 43 i Helsingør.


 • Velbesøgt præsentation af 2 nye bøger skrevet af hhv. Lone Hvass/Torben Bill-Jessen og Lars Bjørn Madsen.


 • Årbogen for 2024 bliver afleveret til foreningen i slutningen af året. Uddelingen påregnes begyndt i forbindelse med foreningens generalforsamling i april måned

FM 2023 nr. 3

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 3

(Nr. 2 er ikke udsendt)


 • Om fordragsholderen (Jette Baagøe)
  ved Eva Tønnesen


 • Kulturhistorier fra by og land - Helsingør
  En introduktion til årbogen i 2023, skrevet af Lars Bjørn Madsen. Bogen præsenteres for medlemmerne og
  pressen i uge 43.


 • Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne 1575-1654
  en bog skrevet af Torben Bill-Jessen og Lone Hvass.
  Også en introduktion til en ny bog af de 2 forfattere.
  Bogen vil sammen med foreningens årbog for 2023 blive præsenteret i uge 43 i Helsingør.

FM 2023 nr. 1

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 1 • Udflugt: "Nivå Ringovn" og Nivågård samlingen
  Lørdag den 13. maj 2023 - Pris kr. 100,00

 • Kontingent
  Kontingentopkrævning er udsendt i 2 omgange. Den første lige efter nytår til alle, som foreningen har en mailadresse til.
  Den anden som et fysisk tillæg til FAHS 2023 nr. 1.
  Kontingent bedes indbetalt snarest og gerne inden udgangen af april måned i år.

 • Uddelere i Helsingøær området
  Til uddeling af årbogen efterspørger vi uddelere i Helsingørområdet, som har tid og lyst til at bringe årbogen ud til medlemmerne.
  Kontakt formanden på 3011 7232 - eller
  skriv til Post@fahs.dk


FM 2022 nr. 3

Udsendt som omslag til FAHS 2022 nr. 4 • Udflugt: "Nivå Ringovn" og Nivågård samlingen
  Lørdag den 13. maj 2023 - Pris kr. 100,00

 • Generalforsamling
  Lørdag, den 22. april 2023 kl. 14 i Kedelhuset
  Indkaldelse og dagsorden i FAHS 2023 nr. 1
  som udsendes februar/marts 2023


FM 2022 nr. 2

Udsendt som omslag til FAHS nr. 3

 • Foredrag: Teglværkshistorien i Nordsjælland
  Kedelhuset 8. oktober kl. 14.00.

 • Status på Facebook - det går bare derudad!

 • Foredrag: Helsingør Almindelige Hospital
  Kedelhuset: 19 november kl. 14.

 • Lidt om udflugten til Søborg Slotsruin for foråret.Klik på de røde ord og få flere oplysninger

FM 2022 nr. 1

Udsendt separat i uge 7

 • FAHS 2022 nr. 1 udskydes
 • Kontingent for 2022 - faktura udsendes
 • Årbogen for 2022 er Nick Nylands fortælling om orlogsabriggen Samsøe
 • Indkaldelse til generalforsamling 2.4.2022 kl. 14.00 i Kedelhuset bag Hillerød Bibliotek
 • Uddeling af årbogen
 • Foredrag om Søborg Slotsruin ved Kjartan Langsted den 7. maj 2022 krl. 14.00  i Kedelhuset.
  Deltagergebyr kr. 50,00
 • Udflugt til Søborg Slotsruin den 4. juni 2022 kl. 14.00. Deltagergebyr kr. 50,00

FM 2021 nr. 5

Indstik i FAHS 2021 nr.4


ForeningsMeddelelsen (FM) nr. 5 udsendes i uge 42.


 • Foredrag den 6. november kl. 14.00 om Chr. IV's skoledage ved Gorm Tortzen
 • Årbogen for 2022 er på vej
 • Ny redaktør for Facebook siden - Kirsten Sommer
 • Kontingent for 2022 opkræves primo året
 • Gamle årbøger skal ikke smides ud
 • Udsalg af årbøger Lørdag den 8.1.2020 kl. 14-16 i Præstevang kirke.

FM 2021 nr. 4

Udsendt separat


ForeningsMeddelelse (FM) udsendes i uge 30 som en separat forsendelse på grund af indkaldelse til den udskudte Generalforsamling for 2021.

Derudover:


 • Indkaldelse til Generalforsamling 21. august 2021 kl. 14.00
 • Introduktion et Hillerød Leksikon
 • Ud at køre med NATURekspressen den 12. september 2021 kl. 14.00.
  Turen startere fra Skibby bymidte og tager ca. 3 timer.
  HUSK: Tilmelding og deltagergebyr (kr. 50,00) - maks. 26 personer

FM 2021 nr. 4 er trykt på 120g glossy fotopapir. Dette er en test, for at se om vi kan få farverne bedre frem. Det var svært at trykke, så næste gang vil vi nok forsøge med samme papir bare i en mat version.

FM 2021 nr. 3

Udsendt separat

Foreningsmeddelelse (FM) nr. 3/2021 udsendes som brev til medlemmer for at informere om, at vi bliver nødt til at aflyse Generalforsamlingen den 24. april og udskyde den til 21. august 2021 - samme tid og sted.


Derudover:


 • Introduktion til FAHS-blad nr. 2
 • Billeder fra Slangerupgade før og nu (uden Hotel)
 • Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup
  HUSK: Tilmelding og deltagergebyr (kr. 50,00) - begrænset antal)

FM 2021 nr. 2

Indstik i FAHS 2021 nr. 1


Der er meddelelser om:


 • Velkommen til et nyt blad
 • Uddeling af årbogen for 2021
 • FAHS' logoer
 • Ny hjemmeside
 • Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

FM 2021 nr. 1

Udsendt separat

Foreningsmeddelelse (FM) nr. 1 blev udsendt primo februar 2021 og indeholdt indkaldelse til generalforsamling i 2021 samt regnskab for 2020.


Derudover var en faktura for medlemskab i 2021 vedlagt.