2021 - 2025


På denne side kan forenings-meddelelser både læses og printes.

KLIK på bladet og se indholdet!

FM 2024 nr. 2

Udsendt som omslag til FAHS 2024 nr. 2


 • Udflugt til Blovstrød Bane og Blovstrød Teglværk
  lørdag den 25. maj start kl. 12.30

  ved Blovstrødhallen (Sortemosevej 20)

  Pris for medlemmer kr. 50,00 andre kr. 100,00 -
  indbetales på 2670 4374709599 hos Nordea

  eller via MobilePay nr. 98.283.

  Tilmelding på hjemmesiden (www.fahs.dk)
  eller ved mail til post@fahs.dk

  Samfundets sommerudflugt går til et sted, som måske for mange er ret ukendt. Vi havde sidste år en udflugt til det noget mere kendte Nivaa Teglværk med den store ringovn. Men der har jo været et utal af andre teglværker i Nordsjælland på grund af det gode ler.

  Der vil være mulighed for kaffe og kage.


 • Esrums herligheder
  2 akvareller med møllegården og klosterbygningen

 • Generalforsamlingen, lørdag den 20. april 2024

  Godt 30 medlemmer havde fundet vej til Kedelhuset på Fre- densvej i Hillerød for at overvære årets generalforsamling. Det havde været foreningen magtpåliggende at finde nye medlemmer til bestyrelsen; ikke mindst yngre medlemmer i håb om, at den 118 år gamle forening kan leve videre i end- nu mindst et århundrede. Det er en alt for kendt sag, at kul- turhistorien - og ikke mindst lokalhistorien - primært fanger den ældre generation, og det er en stor udfordring for alle formidlere af kulturhistorien at få de unge til at fatte interesse for denne i en tid, der byder på så mange helt andre fristelser. En »foryngelse af bestyrelsen« vil utvivlsomt være noget af løsningen, da de yngre - med respekt for alle os grå- hårede - har en helt anden tilgang til omgivelserne.

  Vi kan da også med stor glæde byde velkommen til det nye unge medlem af bestyrelsen, Marie Wolter Bertelsen, der har en stor interesse for lokalområdet, ikke mindst de små lokaliteter, Dønnevælde, Pikkerhuse, Skovbjørnstrup, Aggebo og Sletelte indrammet af områdets skove. Maries historiske interesse tog fart efter et besøg på Gribskov lokal- historiske Arkiv med dets spændende historiske kildemateri- ale, der bare ventede på at blive udnyttet. Ingen tvivl om at Marie kommer til at smitte mange andre med sin begejstring for at grave i kilderne efter »forsvundne arvinger«!

  Kassereren, for lige at omtale regnskabsdelen, kunne med- dele, at foreningens nødtvungne genopstandelse som forlag har resulteret i, at udgifterne til årbog 2023 (»Kulturhistorier fra land og by«) nu er fuldt dækket. Stadig har vi dog usolgte eksemplarer på lager, som medlemmer og andet godtfolk kan købe for blot 200 kr. Det kunne være den ide- elle gaveidé!

  Det var da også bogens forfatter, tidligere museumsinspektør og arkivar, Lars Bjørn Madsen, der sluttede general- forsamlingen med at fortælle lidt om sit faglige virke og udfordrende arbejde med bogen.  /LBM                                FM 2024 nr. 1

Udsendt som omslag til FAHS 2024 nr. 1


 • Generalforsamling 2024
  Lørdag, den 20. april 2024 kl. 14.00
  Kedelhuset Fredensvej 12B, Hillerød

  Dagsorden i henhold til vedtægterne. Dagsorden og regnskab uddeles på generalforsamlingen. Regnskab kan ses på hjemmesiden fra den 1. april 2024.

   

  I forbindelse med generalforsamlingen uddelers årbogen for 2024 ”Broer og baner til Frederikssund” skrevet af Mogens Nørgaard Olesen.

  Efter generalforsamlingen vil Lars Bjørn madsen fortælle om sit arbejde med årbogen fra sidste år Kulturhistorier fra by og land.

  Vi giver en kop kaffe og lidt brød til


 • Kontingent for 2024

  I begyndelsen af januar blev der udsendt til alle med en kendt e-mail kontingentopkrævningen for 2024.

  Vedlagt dette blad er en faktura til alle, som endnu ikke har betalt. Vi vil meget gerne have indbetalingen inden udgangen af marts, så det er på plads inden generalforsamlingen den 20. april.


 • Udflugt til Blovstrød Bane og Blovstrød Teglværk
  lørdag den 25. maj start kl. 12.30

  ved Blovstrødhallen (Sortemosevej 20)

  Pris for medlemmer kr. 50,00 andre kr. 100,00 -
  indbetales på 2670 4374709599 hos Nordea

  eller via MobilePay nr. 98.283.

  Tilmelding på hjemmesiden (www.fahs.dk)
  eller ved mail til post@fahs.dk

  Samfundets sommerudflugt går til et sted, som måske for mange er ret ukendt. Vi havde sidste år en udflugt til det noget mere kendte Nivaa Teglværk med den store ringovn. Men der har jo været et utal af andre teglværker i Nordsjælland på grund af det gode ler.

  Der vil være mulighed for kaffe og kage.


 • Vil du hjælpe den gamle forening?

  Som det fremgår af lederen, har vi brug for flere hænder og hoveder - både til bestyrelsen og til at sørge for foreningens blade og årbøger.

  En af foreningens vigtigste opgaver er den skriftlige formidling i form af vore årbøger og det kulturhistoriske tidsskrift FAHS, der udkommer 4 gange om året og er på mellem 16 og 24 sider hver gang.

  Bladet redigeres af tidligere faginspektør og arkivar ved Museerne Helsingør, Lars Bjørn Madsen. Og det er for så vidt, gået vældig godt de seneste mange år, men det er ofte en hård kamp at skaffe det nødvendige stof, der jo gerne skulle være læseværdigt for en bred skare - og ikke kun fagnørder eller professionelle historikere! Det er til gengæld en spændende opgave at skaffe stof til et grafisk flot blad, der skal dække alle afkroge af Kongernes Nordsjælland.

  Kender du mon én, der ved alt om Hundested-områdets kulturhistorie og upåagtede herligheder og kan skrive lidt om dette? Eller alle andre steder!

  Eller kender du en arkæologisk interesseret, der kan holde øje med, hvad der foretages af udgravninger rundt omkring?

  Kender du en, der kan skrive lidt om Kirkelte, Lønholt, Mønge, Kolsbæk og andre upåagtede, men kulturhistorisk meget spændende landsbyer? 

  Eller kender du frem for alt en, der er god til at jagte stof hos den ganske store skare af vidende borgere rundt omkring i hele landet, for der kunne jo godt sidde en kvin- de helt ude ved Vesterhavet, der engang har tilbragt sin barndom i Gørløse og endog har et gammelt familiealbum fra den tid.

  Men lad os komme til sagen: Foreningen efterlyser kort og godt en interesseret mand eller kvinde, der kunne tænke sig at være med til at lave vort kvartalsblad FAHS og måske har ligeså store ambitioner som redaktøren, når det gælder om at tiltrække en bred læserskare. Lønnen er den samme som redaktørens: arbejdet bærer lønnen i sig selv!

  Er du interesseret, så kontakt gerne

  formanden Margrethe Krogh tlf. 3011 7232

  Mail: post@fahs.dk

  eller redaktør Lars Bjørn Madsen
  (kilama@stofanet.dk)


FM 2023 nr. 4

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 4


 • Julegaven: Kulturhistorier fra by og land - Helsingør
  Årbogen i 2023, skrevet af Lars Bjørn Madsen og er den oplagte bog til alle med interesse for Helsingør by og omegn. Kan købes hos Bog&Ide i Helsingør og via foreningens hjemmeside (altså her)


 • Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne 1575-1654
  en bog skrevet af Torben Bill-Jessen og Lone Hvass.
  Også en introduktion til en ny bog af de 2 forfattere.
  Bogen vil sammen med foreningens årbog for 2023 blive præsenteret i uge 43 i Helsingør.


 • Velbesøgt præsentation af 2 nye bøger skrevet af hhv. Lone Hvass/Torben Bill-Jessen og Lars Bjørn Madsen.


 • Årbogen for 2024
  Uddelingen påregnes begyndt i forbindelse med foreningens generalforsamling i april måned

FM 2023 nr. 3

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 3

(Nr. 2 er ikke udsendt)


 • Om fordragsholderen (Jette Baagøe)
  ved Eva Tønnesen


 • Kulturhistorier fra by og land - Helsingør
  En introduktion til årbogen i 2023, skrevet af Lars Bjørn Madsen. Bogen præsenteres for medlemmerne og
  pressen i uge 43.


 • Fattigforsorg i Nordsjælland og Skåne 1575-1654
  en bog skrevet af Torben Bill-Jessen og Lone Hvass.
  Også en introduktion til en ny bog af de 2 forfattere.
  Bogen vil sammen med foreningens årbog for 2023 blive præsenteret i uge 43 i Helsingør.

FM 2023 nr. 1

Udsendt som omslag til FAHS 2023 nr. 1 • Udflugt: "Nivå Ringovn" og Nivågård samlingen
  Lørdag den 13. maj 2023 - Pris kr. 100,00

 • Kontingent
  Kontingentopkrævning er udsendt i 2 omgange. Den første lige efter nytår til alle, som foreningen har en mailadresse til.
  Den anden som et fysisk tillæg til FAHS 2023 nr. 1.
  Kontingent bedes indbetalt snarest og gerne inden udgangen af april måned i år.

 • Uddelere i Helsingøær området
  Til uddeling af årbogen efterspørger vi uddelere i Helsingørområdet, som har tid og lyst til at bringe årbogen ud til medlemmerne.
  Kontakt formanden på 3011 7232 - eller
  skriv til Post@fahs.dk


FM 2022 nr. 3

Udsendt som omslag til FAHS 2022 nr. 4 • Udflugt: "Nivå Ringovn" og Nivågård samlingen
  Lørdag den 13. maj 2023 - Pris kr. 100,00

 • Generalforsamling
  Lørdag, den 22. april 2023 kl. 14 i Kedelhuset
  Indkaldelse og dagsorden i FAHS 2023 nr. 1
  som udsendes februar/marts 2023


FM 2022 nr. 2

Udsendt som omslag til FAHS nr. 3

 • Foredrag: Teglværkshistorien i Nordsjælland
  Kedelhuset 8. oktober kl. 14.00.

 • Status på Facebook - det går bare derudad!

 • Foredrag: Helsingør Almindelige Hospital
  Kedelhuset: 19 november kl. 14.

 • Lidt om udflugten til Søborg Slotsruin for foråret.Klik på de røde ord og få flere oplysninger

FM 2022 nr. 1

Udsendt separat i uge 7

 • FAHS 2022 nr. 1 udskydes
 • Kontingent for 2022 - faktura udsendes
 • Årbogen for 2022 er Nick Nylands fortælling om orlogsabriggen Samsøe
 • Indkaldelse til generalforsamling 2.4.2022 kl. 14.00 i Kedelhuset bag Hillerød Bibliotek
 • Uddeling af årbogen
 • Foredrag om Søborg Slotsruin ved Kjartan Langsted den 7. maj 2022 krl. 14.00  i Kedelhuset.
  Deltagergebyr kr. 50,00
 • Udflugt til Søborg Slotsruin den 4. juni 2022 kl. 14.00. Deltagergebyr kr. 50,00

FM 2021 nr. 5

Indstik i FAHS 2021 nr.4


ForeningsMeddelelsen (FM) nr. 5 udsendes i uge 42.


 • Foredrag den 6. november kl. 14.00 om Chr. IV's skoledage ved Gorm Tortzen
 • Årbogen for 2022 er på vej
 • Ny redaktør for Facebook siden - Kirsten Sommer
 • Kontingent for 2022 opkræves primo året
 • Gamle årbøger skal ikke smides ud
 • Udsalg af årbøger Lørdag den 8.1.2020 kl. 14-16 i Præstevang kirke.

FM 2021 nr. 4

Udsendt separat


ForeningsMeddelelse (FM) udsendes i uge 30 som en separat forsendelse på grund af indkaldelse til den udskudte Generalforsamling for 2021.

Derudover:


 • Indkaldelse til Generalforsamling 21. august 2021 kl. 14.00
 • Introduktion til Hillerød Leksikon
 • Ud at køre med NATURekspressen den 12. september 2021 kl. 14.00.
  Turen startere fra Skibby bymidte og tager ca. 3 timer.
  HUSK: Tilmelding og deltagergebyr (kr. 50,00) - maks. 26 personer

FM 2021 nr. 4 er trykt på 120g glossy fotopapir. Dette er en test, for at se om vi kan få farverne bedre frem. Det var svært at trykke, så næste gang vil vi nok forsøge med samme papir bare i en mat version.

FM 2021 nr. 3

Udsendt separat

Foreningsmeddelelse (FM) nr. 3/2021 udsendes som brev til medlemmer for at informere om, at vi bliver nødt til at aflyse Generalforsamlingen den 24. april og udskyde den til 21. august 2021 - samme tid og sted.


Derudover:


 • Introduktion til FAHS-blad nr. 2
 • Billeder fra Slangerupgade før og nu (uden Hotel)
 • Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup
  HUSK: Tilmelding og deltagergebyr (kr. 50,00) - begrænset antal)

FM 2021 nr. 2

Indstik i FAHS 2021 nr. 1


Der er meddelelser om:


 • Velkommen til et nyt blad
 • Uddeling af årbogen for 2021
 • FAHS' logoer
 • Ny hjemmeside
 • Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

FM 2021 nr. 1

Udsendt separat

Foreningsmeddelelse (FM) nr. 1 blev udsendt primo februar 2021 og indeholdt indkaldelse til generalforsamling i 2021 samt regnskab for 2020.


Derudover var en faktura for medlemskab i 2021 vedlagt.