Hvem og hvad er FAHS?

Frederiksborg Amts Historiske Samfund er det fulde navn for den historiske forening, der blev stiftet i 1906. Det var en nyskabelse med en historisk forening, der dækkede et afgrænset lokalt område.  Nutildags findes der et utal af lokalhistoriske foreninger, der ofte dækker et meget begrænset område. FAHS prøver at dække det område, der indtil 2007 var Frederiksborg Amt og prøver både i FAHS bladet og i årbogsvalget at favne bredt fra Skibby til Humlebæk og fra Liseleje til Ølstykke. Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at udbrede kendskabet til de enkelte egnes historie bl.a. i et nært samarbejde med andre lokalhistoriske institutioner.

 

Allerede året efter stiftelsen så den første årbog dagens lys. Den havde et noget andet udseende end de årbøger foreningen sender ud til medlemmerne i dag. Men det var en begyndelse. I de første mange år bestod årbogen af flere artikler. I de senere år har årbogen været en monografi over et emne, der vedrører vores lokalområde.

 

Gennem de mange år FAHS har bestået, har medlemmerne gennem årbøgerne, ved en række foredrag, samt på udflugter kunnet erhverve sig et indgående kendskab til mange spændende historiske steder. Et blik i nogle af de mange årbøger fra FAHS fortæller at hver del af Nordsjælland har meget til fælles, og de enkelte lokalområder har meget at fortælle hinanden. Et medlemskab af FAHS er derfor et godt supplement til medlemskabet af din lokalhistoriske forening.

 

Som medlem modtager du årbogen samt medlemsbladet. Fra 2021 har vi delt medlemsbladet i to blade – det ene indeholder artikler om lokalhistoriske emner og udkommer fire gange om året – mens det andet er foreningsmeddelelser om f.eks. generalforsamling, udflugter m.v. Det udkommer efter behov.

Hvad koster det at være medlem af FAHS?

For et årligt kontingent på kun 200 kr., modtager du årbogen og får medlemsbladet FAHS tilsendt 4 gange om året.

 

Der er endnu flere grunde til at være medlem af FAHS !

Vi lever i en tid, hvor mange små enheder forsvinder. Tænk blot på kommunesammenlægningen i 2007. Det er naturligt, at interessen for egnshistorie i disse år er stærkt voksende, og det er af stor betydning, at man søger at samle og bevare oplysninger om det, som har været. I vor tid går udviklingen så stærkt, at de enkelte egnes særpræg er i fare for at forsvinde eller gå i glemme-bogen. Det er klart, at jo flere medlemmer, der slutter op om de lokalhistoriske foreninger, jo flere ideer, initiativer og områder kan vi arbejde med. Netop Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at samle interessen for hele vores gamle amt. Det er vigtigt, at vi også kommer lidt uden for bymuren!

 

Hvordan får jeg mere at vide om FAHS?

Ønsker du yderligere oplysninger om FAHS før du melder dig ind, er du velkommen til at kontakte FAHS's formand Margrethe Krogh Sørensen på telefon 30117232 eller skrive til foreningens mail: post@fahs.dk


Du får en velkomstgave!

Når vi har modtaget din indmeldelse, får du tilsendt et velkomstbrev, de nyeste nummere af medlemsbladet, samt en af vores tidligere årbøger - efter eget valg.

 

Velkommen i Nordsjællands ældste lokalhistoriske forening!