FAHS registre - blade


Første blad blev udgivet i 1987. Vi udgiver 4 blade om året. 

Vi har alle blade fysisk, men alle blade findes også i PDF-format


Blade indtil 2017 kan frit downloades. Blade fra 2017 til dato koster kr. 25.00. Kontakt os HER


Register over artiklerne fås i PDF-format. Registeret kan downloades fra hjemmesiden. Registeret kan også fås som et hæfte.

FAHS registre - bøger


Første årbog blev udgivet i 1906. Et register over alle artikler kan frit downloades på denne side.


Registeret fås både som hæfte og en bog. De koster kr. 25.00.


Det er muligt at søge i registeret fra 1906 til 2000 ved at klikke på den blå knap.


Hvis spørgsmål eller problemer, så kontakt os HER

Indholdsfortegnelse

til årbøger


Indholdsfortegnelse over afsnit i årbøgerne kan downloades som PDF.


Vil du købe indholdsfortegnelsen  som et hæfte, så kontakt os.

Indholdsfortegnelse til FAHS-blade


Indholdsfortegnelse over artikler i bladene kan downloades som PDF.


Vil du købe indholdsfortegnelsen  som et hæfte, så kontakt os.

Register til årbøger 1906 til 2000


Registeret kan købes som en bog eller downloades som PDF. 


Bogen er på 552 sider så det

tager tid at downloade den.