Oversigt over blade

Oversigt

Du kan herunder se en årstalsinddelt oversigt over vores blade.

Klik på årstallene eller siden og du kommer videre til  de 5 år.

Registre

Register over alle artiklerne kan fås i PDF-format.

Registeret kan downloades, men fås også som et hæfte.

Vi sælger også

De seneste 3 år koster FAHS-bladene kr. 25,00. Øvrige årgange

er gratis og kan derfor downloades.

ForeningsMeddelelser

Udsendes både sammen med et blad og separat.

Nedenfor et link til både de enkelte blade og en oversigt

Vil du hjælpe den gamle forening?

Som det fremgår af lederen, har vi brug for flere hænder og hoveder - både til bestyrelsen og til at sørge for foreningens blade og årbøger.

En af foreningens vigtigste opgaver er den skriftlige formidling i form af vore årbøger og det kulturhistoriske tidsskrift FAHS, der udkommer 4 gange om året og er på mellem 16 og 24 sider hver gang.

Bladet redigeres af tidligere faginspektør og arkivar ved Museerne Helsingør, Lars Bjørn Madsen. Og det er for så vidt, gået vældig godt de seneste mange år, men det er ofte en hård kamp at skaffe det nødvendige stof, der jo gerne skulle være læseværdigt for en bred skare - og ikke kun fagnørder eller professionelle historikere! Det er til gengæld en spændende opgave at skaffe stof til et grafisk flot blad, der skal dække alle afkroge af Kongernes Nordsjælland.

Kender du mon én, der ved alt om Hundested-områdets kulturhistorie og upåagtede herligheder og kan skrive lidt om dette? Eller alle andre steder!

Eller kender du en arkæologisk interesseret, der kan holde øje med, hvad der foretages af udgravninger rundt omkring?

Kender du en, der kan skrive lidt om Kirkelte, Lønholt, Mønge, Kolsbæk og andre upåagtede, men kulturhistorisk meget spændende landsbyer?

Eller kender du frem for alt en, der er god til at jagte stof hos den ganske store skare af vidende borgere rundt omkring i hele landet, for der kunne jo godt sidde en kvin- de helt ude ved Vesterhavet, der engang har tilbragt sin barndom i Gørløse og endog har et gammelt familiealbum fra den tid.

Men lad os komme til sagen: Foreningen efterlyser kort og godt en interesseret mand eller kvinde, der kunne tænke sig at være med til at lave vort kvartalsblad FAHS og måske har ligeså store ambitioner som redaktøren, når det gælder om at tiltrække en bred læserskare. Lønnen er den samme som redaktørens: arbejdet bærer lønnen i sig selv!

Er du interesseret, så kontakt gerne

formanden Margrethe Krogh tlf. 3011 7232

Mail: post@fahs.dk

eller redaktør Lars Bjørn Madsen
Mail: kilama@stofanet.dk