Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt

den 21. august 2021 for året 2020.