Foto øverst: Lokalhistorisk arkiv, Hillerød

Foto nederst: Henrik Bachmann

Konen i vinduet har været en turistattraktion indtil begyndelsen af 1980’erne.


I generationer har man fortalt, at konen havde siddet ved vinduet med sit strikketøj. Under et tordenvejr med lynnedslag blev hendes silhuet fastfrosset i vinduet.


Historien er fortalt mange gange og nogle hævder, at vinduet oprindeligt kom fra en af de mange foto­grafer i byen, som brugte glasplader, som negativ. Når pladen ikke længere skulle bruges, blev den vasket ret og nogle blev solgt til både glarmestre og gartnerier.


Desværre sluttede historien i begyndelsen af 1980’er, hvor ruden gik itu og derefter udskiftet.

Kilde: Hillerød Bibliotekerne. Tekst Lennart Weber


Foto: Henrik Bachmann

Posen startede, som Byskriverstræde – en lille gyde i forlængelse af Møllestræde ned mod slotssøen. Strædet eksisterede indtil 1967.


For enden af strædet lå en ejendom, hvis oprindelige bygninger havde været indrettet til kro. Den var kongelig privilegeret indtil 1732, hvor ejendommen kom i privat eje.

Byskriver Otto Peter Kinch boede i den gamle kro 1830-1852, hvorfra strædet fik sit navn.


I 1861 erhvervede amtmand, Lensgreve J.S. Shulin ejendommen. Da han døde, blev ejendommen solgt til baron F. JH. Wedell-Wedellsborg, hvis 3 døtre arvede stedet i fællesskab.


Den længstlevende var baronesse Louise Wedell-Wedellsborg (1862-1956) som testamenterede ejendommen til Frederiksborgmuseet.


Senere blev det solgt til Hillerød kommune, som nedrev bygningerne. Derved blev der skabt udsyn fra Slotsgade til slotssøen.


Navnet Posen har været brugt om selv strædet og ejendommen. I dag omfatter navnet på det grønne område, hvor bygningerne engang lå.

Kilde: Kunst i Hillerød. Udgivet af Hillerød Bibliotek i 1995.

Foto: Henrik Bachmann

Foto: Henrik Bachmann

”Frigjort" er skabt af Niels Christian Frandsen. Skulpturen er centralt placeret ved indgangen til Posen.


Oprindeligt blev den købt af Arbejdernes Fællesorganisation, der skænkede værket til Hillerød kommune i 1985.


Det er karakteristisk for Frandsens naturinspirerende kunst. ”Frigjort” synes at relatere et menneskes styrke, udvikling og stræben.

Kilde: Kunst i Hillerød. Udgivet af Hillerød Bibliotek i 1995.

Talerstolen på posen – Hillerød Borgerstiftelse rundede de 150 år i 2017 og forærede Hillerød kommune dette kunstværk af billedhugger Søren Schaarup.


Stenen dukkede op, da man anlagde den nye klima- og miljøpark på Solrødgård i udkanten af Hillerød. Søren har i arbejdet med stenen fået den til at stå rå og

autentisk med polerede partier i stenen, der symboliserer tankebobler.


Som talerstol symboliserer boblerne de mangfoldige tanker og ideer fra de

kommende talere.

Stenen blev indviet den 18. august 2018.

Kilde: www. Hillerød.nu. Talerstol i gave.